Menü

Bij PLASTICOLOR-mengstations wordt iedere component, ook het hoofdmateriaal, door een PLASTICOLOR-apparaat gedoseerd. Een standaard mengstation bestaat uit 2 - 8 PLASTICOLOR-apparaten, speciale constructies met meer dan 8 componenten kunnen worden ontworpen.
Zoals alle PLASTICOLOR-apparaten zijn ook mengstations modulair opgebouwd. Het uitbreiden van bestaande mengstations of het omstellen van volumetrie op gravimetrie behoort ook tot de mogelijkheden.

Voordelen van PLASTICOLOR-mengstations

 • Hoge nauwkeurigheid door eersteklas elektronica en mechanica (ca. +/-0,5% of beter)
 • Extreem weinig voorgemengd materiaal bij materiaalwissel en afnemen van monsters zonder productieonderbreking
 • Geen ontmengen
 • Extreem mengen, bijv. 1:2000, mogelijk
 • Zeer goede reproduceerbaarheid
 • Receptgeheugen (optioneel)
 • Omvangrijke bewakingsfuncties, bijv. vulstandcontrole, hoeveelheidscontrole
 • Duidelijk alarmsysteem
 • Grote bedrijfszekerheid, ook bij zwaar continubedrijf
 • Praktische toebehoren voor veel toepassingsgebieden
 • Complete protocollering van alle bedrijfs- en foutgegevens
 • Nauwkeurige registratie van verbruiksgegevens en productieprocessen
 • Alle standaard componenten van het mengstation en reserveonderdelen direct leverbaar

Werkwijze van het volumetrische mengstation

Via twee sensoren in het halsstuk worden alle apparaten, afhankelijk van de vulstand, tegelykertyd geregeld in- of uitgeschakeld.

Het PLASTICOLOR-mengstation kan, afhankelijk van de behoefte, naar keuze ondervoed of vanuit een volle trechter de productiemachine voeden.

Geïntegreerd kleurwisselsysteem mogelijk

Een verschillend materiaalverbruik van de productiemachine verandert alleen het schakelritme en niet de mengverhouding.


Werkwijze van het gravimetrische mengstation

Gravimetrische mengstations hebben dezelfde opbouw als volumetrische mengstations. Daarnaast is ieder PLASTICOLOR-apparaat met een weegtrechter (6) uitgerust.
Gravimetrische PLASTICOLOR-mengstations werken volgens het „loss-in-weight”-principe. Daarbij wordt het gewicht van de afzonderlijke componenten via een ingebouwde, elektronische weegcel geregistreerd. Iedere component wordt permanent en gelijktijdig op het gewenste procentuele aandeel van het totale mengsel afgestemd. Daardoor wordt een veel hogere nauwkeurigheid bereikt dan bij systemen, waarbij de afzonderlijke componenten na elkaar en de volledige hoeveelheid worden gewogen (gain-in-weight).

Mengstations:
Meer informatie:
Openen/Download PDF PDF Mengstations